De winst zit in het proces
Lorenzo Dorigo - blog auteur portret Lorenzo Dorigo
Kalender icoon
13 November 2019

Wat is de toegevoegde waarde van GeoPhy WOZ? Die vraag wordt verrassend weinig gesteld. De meesten staren zich blind op technologie of blijven hangen bij vragen over de nauwkeurigheid. Daarmee gaan ze voorbij aan wat digitalisering nog meer te bieden heeft. GeoPhy WOZ is aantoonbaar nauwkeuriger dan andere AVMs; vragen over de technologie en data zijn daardoor niet zo relevant meer. Het gaat uiteindelijk om de uitkomst.

Wat GeoPhy WOZ anders maakt is dat de WOZ-waarden al direct na de jaarwisseling worden gegenereerd. Daarmee bespaar je maandenlang intensief werken aan waardingen en vermijd je het risico dat je berekeningen op het laatste moment toch achterhaald blijken (zie afbeelding hieronder). Waarom heeft juist die snelheid toegevoegde waarde?

Vergelijking stappenplannen

Het verschil: conventioneel stappenplan versus GeoPhy WOZ stappenplan.

Taxeren is een kunst

Er zijn verschillende systemen en methoden voor het opstellen van woningtaxaties. Doorgaans vormt de taxateur zich een oordeel aan de hand van referenties. Dit is in feite een vergelijkingsmethode: de waarde wordt bepaald aan de hand van recent verkochte woningen met vergelijkbare eigenschappen. Een aantal systemen gebruikt regressie-analyse om deze factoren te genereren.

De samenhang van de factoren wordt dus automatisch berekend, maar de taxateur beoordeelt uiteindelijk welke factoren gunstiger of juist ongunstiger zijn voor een bepaalde woning. Daarmee is het een vrij subjectieve methode. Het verschil in taxatie tussen vergelijkbare woningen zit vaak in de details: sommige woningen hebben bijvoorbeeld net een andere indeling. Stijl, kleurenpalet, ontwerp, onderhoudsstaat en andere factoren zijn allemaal van invloed op de waardering. Daarom vinden taxateurs hun werk meer een kunst dan een wetenschap.

De waarde van een wetenschappelijke aanpak

Met GeoPhy WOZ is de waardering al beschikbaar en zoals gezegd, aantoonbaar nauwkeuriger. De taxatie kan nu eenvoudig worden uitgevoerd met de GeoPhy WOZ-waarde als richtlijn. Het resultaat is nauwkeuriger, objectiever en daarmee minder werk.

Maar het kan nog beter. De GeoPhy AVM analyseert waardes en data van jaar op jaar en maakt melding van significante veranderingen of verschillen. Door dat te automatiseren, komt er meer tijd vrij voor andere taken. Specifieke woningtaxaties kunnen zo sneller gecontroleerd (en waar nodig aangepast) worden op basis van lokale kennis en data. Zo kunnen professioneel inzicht en GeoPhy WOZ elkaar versterken en tot een nog nauwkeuriger resultaat komen. Achteraf is goed te meten of deze aanpassingen de taxaties inderdaad nauwkeuriger hebben gemaakt. Daarvan leren zowel het systeem als de gebruikers.

Ook niet onbelangrijk: doordat waarderingen direct beschikbaar zijn, wordt de beruchte hoge werkdruk van het vierde kwartaal beter over het jaar verdeeld. Dat scheelt een hoop stress aan het einde van het jaar, als het team toch al druk is met performance assessments, voorbereidingen voor de jaarlijkse controles en het tijdig doorgeven van WOZ-waarden aan huiseigenaren.

Bezwaren geen bezwaar

Omdat taxaties aan het begin van het jaar aangeleverd worden, kan het team meer tijd en aandacht besteden aan bezwaarprocedures, die daardoor vlotter kunnen worden afgewikkeld. Doordat de taxaties nauwkeuriger worden, is bovendien te verwachten dat het aantal bezwaren afneemt.

Ook deze werkwijze zal echter niet alle bezwaren wegnemen, gegrond of ongegrond. De belangen van woningeigenaren en zeker die van “no cure no pay”-bedrijven zijn niet altijd gediend bij een nauwkeurige taxatie. Met het huidige systeem is het vinden van een factor in de taxatie om bezwaar te maken nu eenmaal lonend, ongeacht de nauwkeurigheid van de taxatie als geheel.

De toegevoegde waarde

De toegevoegde waarde van GeoPhy WOZ is de mogelijkheid het taxatieproces als het ware om te keren. We starten bij de waarde zelf en eindigen met nauwkeurigere, beter onderbouwde en efficiëntere WOZ-waarden. Daarmee valt op meerdere vlakken veel winst te behalen.

Meer weten? Neem contact met ons voor een strategiesessie of stuur me een bericht op LinkedIn.