Een goede onderbouwing is goud waard
Tjalling Boswijk - blog auteur portret Tjalling Boswijk
Kalender icoon
7 Januari 2020

Je denkt misschien dat het werk van een gemeentelijke taxateur klaar is zodra huiseigenaren hun WOZ-waarde ontvangen, maar niets is minder waar. Het voorjaar is altijd een drukke tijd bij gemeentelijke uitvoeringsorganisaties, omdat dit de periode is waarin diezelfde huiseigenaren vragen stellen over de ontvangen WOZ-waarde en onderling tips delen om de gemeentelijk taxateur ervan te kunnen overtuigen dat de WOZ-waarde lager moet zijn.

Zorg dat je het uit kunt leggen

De efficiëntie van het Nederlandse onroerendezaakbelasting systeem is zeer afhankelijk van de inzichtelijkheid van het waarderingsproces. Daarvoor moeten WOZ taxaties (ondanks de complexe materie) helder en begrijpelijk zijn voor een breed publiek. Hoe je dit aanpakt is een flinke uitdaging: een simpele onderbouwing is toegankelijker, maar geeft niet de benodigde nuance en nodigt uit tot het maken van bezwaar.

Het is bijvoorbeeld eenvoudig om de woningwaarde alleen te verklaren met de gemiddelde woningwaarde per vierkante meter van de gekozen referenties, maar aangezien geen twee huizen precies hetzelfde zijn, is de kans groot dat er veel bezwaarprocedures zullen volgen.

Om de kans op bezwaren te beperken, verklaren taxateurs de getaxeerde waarde met behulp van recent verkochte, vergelijkbare woningen of andere factoren die als referentiekader voor het bepalen van de waarde kunnen dienen.

Datagedreven en objectief referentiekader

GeoPhy WOZ selecteert automatisch de best vergelijkbare transacties voor de waardering van een woning. Zo kunnen gemeenten de vastgestelde woningwaarde beter “beargumenteren” en het aantal succesvolle bezwaarprocedures verminderen. Door informatie over de woning, de ligging en de lokale markt te combineren, genereert Geophy WOZ een volledig datagedreven, objectief overzicht van vergelijkbare woningtransacties. Vervolgens gebruikt het algoritme een Euclidisch afstandsmodel om de woningen onderling te vergelijken en selecteert het de hoogst scorende of meest overeenkomende woningtransacties als referentiekader. In Afbeelding 1 is dit voor 2 dimensies weergegeven. Het model gebruikt in werkelijkheid 8 dimensies. Deze objectieve, datagedreven vergelijking zorgt dat de taxatie beter uit te leggen (of te verdedigen) is.

Afbeelding 1: Euclidisch Afstandsmodel 2D

Euclidisch Afstandsmodel 2D

Waardebepalende factoren zichtbaar maken

Naast het referentiekader maakt GeoPhy WOZ ook de waardebepalende factoren zichtbaar. Deze hyperlokale data zorgt voor een completer beeld van de woningwaarde. GeoPhy WOZ kijkt onder andere naar de volgende waardebepalende factoren:

Als je deze waardebepalende factoren op de juiste manier in de analyse betrekt, leidt dat tot belangrijke inzichten. Zo kan het dat op het oog vergelijkbare huizen verschillende WOZ-waarden krijgen. Het kan namelijk goed zijn dat er andere factoren meespelen, ook al zien de huizen er van buiten identiek uit. (Afbeelding 2) Dit heeft dan effect op de uiteindelijke waarde. Als je de waardebepalende factoren inzichtelijk maakt, geef je huiseigenaren daarmee meer duidelijkheid over de waardering en kun je deze beter onderbouwen.

Afbeelding 2: Analyse door middel van hyperlokale data maakt het mogelijk om woningen beter te vergelijken.

Hyperlokale data vergelijking

*Bovenstaande is slechts een voorbeeld. Dit is geen compleet overzicht van hyperlokale data.

Waarderen en accepteren

Er is heel veel informatie beschikbaar waarmee je de waarde van een woning kunt bepalen, maar het handmatig opsporen, samenstellen en analyseren is een complex proces dat veel tijd en energie kost. De machine learning kracht van GeoPhy WOZ maakt dit een stuk eenvoudiger en efficiënter. Dat is onze toegevoegde waarde!

GeoPhy WOZ compileert het gehele aanbod aan complexe datastromen en transformeert ze tot een helder overzicht van de waardebepalende factoren, zodat duidelijk wordt waar de WOZ waarde op gebaseerd is. Het resultaat? Meer inzicht en minder bezwaarprocedures.

Meer weten? Neem contact met ons voor een strategiesessie