Congres WOZ-Taxaties

Nyenrode Business Universiteit, 3 September 2019, 12:00 uur

Informatie

De huidige methoden voor het vaststellen van de WOZ-waarde hebben hun grenzen bereikt. No-cure no-pay bedrijven verlagen de drempel voor WOZ-bezwaren. Alleen door nauwkeuriger en transparanter te zijn, kan de balans hersteld worden en kunnen de kosten worden beteugeld. Kunstmatige intelligentie en Big Data veroveren nu het WOZ-domein.

Nyenrode Business Universiteit en GeoPhy gaan hier tijdens dit event gezamenlijk op in. We laten u dan zien hoe de nieuwe technieken in de praktijk werken, waarom ze zulke goede taxaties opleveren en dat het draagvlak heeft bij autoriteiten, toezichthouders en de academische wereld.

Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden (GBD) heeft in samenwerking met GeoPhy een pilot uitgevoerd en zij zullen de resultaten tijdens dit event presenteren. We gaan o.a. in op:

Voor wie

Medewerkers (beslissers) van de gemeentelijke belastingdiensten en samenwerkingsverbanden die de wet-WOZ uitvoeren, gemeentebestuurders, rechters die belast zijn bij beroepen tegen WOZ-waarderingen en belastingadviseurs.

Investering

Investering voor deelname bedraagt: € 195,- (excl. btw).

Aanmelden

Voor aanmelding verzoeken wij je het aanmeldformulier in te vullen op de Nyenrode evenementen pagina.

Agenda

Dagvoorzitter: Prof. dr. Tom M. Berkhout MRE MRICS - Professor of Real Estate aan Nyenrode Business Universiteit.

12:00 Ontvangst met lichte lunch

13:00 Opening door de dagvoorzitter

13:10 Arri Hartog - Directeur GBD/OCD “Dat AI en Big Data grenzen kunnen verleggen is vaak geclaimd. De vraag was hoe die technologie beschikbaar te krijgen? Maakt het de belofte wel waar? Biedt het de transparantie die nodig is?”

13:30 Lorenzo Dorigo - hoofd business development Europa GeoPhy “Voor ons de uitdaging onze technologie, die zich voor belegging en financiering van vastgoed al heeft bewezen, ook te kunnen inzetten voor de publieke zaak. We hebben daarbij integraal gekeken naar inbedding in de bedrijfsvoering van gemeentelijke belastingorganisaties.”

14:15 Pauze en in gesprek met deelnemers aan pilot projectgroep

14:45 prof. dr. Jan Monsma - Hoogleraar lokale belastingen Erasmus Universiteit Rotterdam en Raadsheer-plaatsvervanger prof. dr. Tom M. Berkhout MRE MRICS Reflectie op implicaties van AI & Big Data voor fiscale wetgeving en rechtspraak toegepast voor WOZ-waardebepaling.

15:15 ir. Ruud Kathmann - Lid managementteam Waarderingskamer Mogelijkheden en beperkingen aan de toepassing van AI & Big Data toegepast voor WOZ-waardebepaling.

15:30 Bijdrage gemeenten

16:00 mr. drs. Ireen Boon - Managing director Trias Politica Advies en columniste

16:30 Afsluitende borrel